شبانه روز با شما هستیم  
  • شماره تماس  3510-021

انتقادات و پیشنهادات خودرا با ارسال یک ایمیل به آدرس   Bazrasi@3510.ir  به ما اطلاع دهید.       با تشکّر از شما

  • تلفن همراه   86 66 111 - 0912
 

94/12/11 - حضور پررنگ بهمن موتور در نمایشگاه توانمندی های صنعت خودرو

حضور پررنگ بهمن موتور در نمایشگاه توانمندی های صنعت خودرو

سالن ۴۰A در نمایشگاه بین المللی تهر ان از روز گذشته شاهد حضور پررنگ بهمن موتور در نخستین نمایشگاه توانمندی های صنعت خودرو ایران بوده است.

گروه بهمن با شرکت در نخستین نمایشگاه توانمندی های صنعت خودرو به نمایش آخرین دستاوردهای خود پرداخته است.

غرفه این گروه در سالن 40A شاهد حضور مهندس نخجوانی مدیرعامل بهمن موتور بود.

 

     

بالا