در راستای کیفیت خدمات حمل خودرو در سایر استان های کشور، ما موظف به ثبت اطلاعات خودروی مشتریان جهت بیمه و بارنامه دولتی می باشیم. خواهشمند است فرم ذیل را پر کرده و ثبت نمایید.

پس از ثبت اطلاعات با تلفن : ۰۹۱۲۸۳۶۴۳۲۳ تماس حاصل فرمائید.