دسامبر 10, 2019

مصرف بنزین رو به کاهش شدیدی است

کاهش مصرف بنزین و افزایش مصرف گاز بخش اخبار خودرو – مدیر طرح سی‌ان‌جی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از رشد ۱۰ درصدی مصرف گاز طبیعی […]