دی ۳۰, ۱۳۹۸
اسنپ و تپسی

بررسی موضوع دریافت عوارض پنهان تاکسی های اینترنتی

عوارض های پنهان اسنپ و تپسی به گزارش امداد خودرو ۳۵۱۰ – درحالی که به نظر می‌رسید عوارض شهرداری به صورت پنهانی از جیب مسافران پرداخت […]
دی ۲, ۱۳۹۸
اسنپ

اسنپ و بسته حمایتی ویژه با عنوان دریافت سهیمه بنزین

هزینه خرید بنزین از سوی اسنپ ! بخش اخبار خودرو – اسنپ در جدیدترین اقدام خود اعلام کرده که در قالب طرحی جدید، برای رانندگانی که […]