دی ۲۱, ۱۳۹۸
بیمه شخص ثالث

جایزه بزرگ – جریمه دیرکرد تمدید بیمه شخص ثالث بخشیده می شود!

به گزارش امداد خودرو ۳۵۱۰ – صندوق تامین خسارت بدنی کشور در آستانه دهه فجر انقلاب اسلامی؛ به منظور گسترش فرهنگ بیمه، جریمه دیرکرد تمدید بیمه […]